Klacht

Sinds begin 2017 is de ‘Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg’ (Wkkgz) van kracht. Dit betekent dat ik aangesloten ben bij een geschilleninstantie (de SKGE), die ook voor een onafhankelijke klachtenfunctionaris zorgt. Hier vindt u het klachtenreglement.

Samengevat komt het erop neer dat een patient zijn klacht (informeel) bespreekt met de huisarts. Als de klacht niet verholpen wordt, kan deze besproken worden met de klachtenfunctionaris. Als ook dat niet leidt tot een oplossing, komt de geschilleninstantie met een bindend oordeel.

Van harte hoop ik dat elke patient tevreden mijn spreekkamer verlaat. Maar er kan natuurlijk onvrede of een klacht ontstaan. Hoewel het moeilijk is voor een patient om die onvrede of klacht met mij te bespreken, wil ik bij deze benadrukken dat ik opensta voor feedback. Dit kan mijn toekomstig handelen alleen maar verbeteren.